Kortene viser den geografiske fordeling af udvalgte socioøkonomiske emner fordelt efter Aarhus Kommunes statistikdistrikter, mens nationale nøgletal sammenligner landets kommuner gennem en visuel præsentation.

Ved at bruge socioøkonomiske kort kan der skabes overblik og grundlag for analyse og bidrager til, at kvalificere og målrette den kommunale indsats. Socioøkonomiske kort kan blandt andet bidrage til at afklare;

  • hvordan kommunen opnår den optimale sammensætning af skoledistrikter
  • om byens grønne områder har positiv effekt for sundhedstilstanden i lokalområdet
  • om tilbuddene til et aktivt seniorliv er placeret der, hvor seniorborgerne er bosiddende

Hvis du har spørgsmål til de socioøkonomiske kort kan du kontakte Digitalisering.