Kortene viser den geografiske fordeling på udvalgte socioøkonomiske emner fordelt efter Aarhus Kommunes statistikdistrikter, mens nationale nøgletal sammenligner landets kommuner gennem en visuel præsentation.

Det skaber overblik og grundlag for analyse og bidrager til, at kvalificere og målrette den kommunale indsats. For eksempel i forhold til hvordan vi opnår den optimale sammensætning af skoledistrikter, om byens grønne områder har positiv effekt for sundhedstilstanden i lokalområdet og om tilbuddene til et aktivt seniorliv er placeret der, hvor seniorborgerne er bosiddende.

Spørgsmål til de socioøkonomiske kort rettes til IT og GIS.