Det socioøkonomiske Aarhuskort indeholder 14 forskellige datasæt fra januar 2018 om borgere, boliger, bygninger og virksomheder i kommunen. Kortet er dannet efter en fordeling fra Aarhus Kommunes statistikdistrikter, hvor hvert distrikt som minimum indeholder 150 husstande for at sikre en høj anonymitet af de viste data.

Derudover er det også mulig at tilgå socioøkonomiske rapporter, der giver et overblik over fordelingen af en række socioøkonomiske målestokke for hvert statistikdistrikt.

Kortløsningen udbygges løbende med nye datasæt.

Du kan nedenstående finde links til tidligere års versioner af det Socioøkonomiske Aarhuskort:

Spørgsmål til det Socioøkonomiske Aarhuskort rettes til IT og GIS.