Når en borger får hjælp eller støtte, skal støtten tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Den professionelle indsats skal finde løsninger sammen med borgeren og understøtte disse løsninger.

Vi arbejder også tæt sammen med de frivillige foreninger, der bidrager med et vigtigt supplement til den nødvendige, professionelle indsats fra kommunens side.