Hjerneskadeteamet i Aarhus Kommune er et tværfagligt team og en tværgående enhed, der skal medvirke til at sikre koordinerede og sammenhængende rehabiliteringsforløb for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadeteamet er forankret i både Magistratraten for Sociale Forhold &  Beskæftigelsesforvaltningen og Magistratens for Sundhed og Omsorg. Aarhus Kommunes mål er at sikre optimale og effektive forløb for borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadeteamet refererer til en tværmagistratslig styregruppe, der skal medvirke til, at erfaringerne fra projektet implementeres i kommunens fremtidige organisering af indsats og forløb for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadeteamet består af:

  • Hjerneskadekoordinator og ergoterapeut Rikke Agervig
  • Hjerneskadekoordinator og socialformidler Henny Thomsen
  • Hjerneskadekoordinator/teamleder og ergoterapeut Kára Bertelsen 
  • Faglig konsulent og ergoterapeut Helle Nybo Mørn
  • Sekretær Karen Deleuran 

Det kræver ingen henvisning at kontakte Hjerneskadeteamet. Både borgere med erhvervet hjerneskade, pårørende, praktiserende læger, hospitaler samt andre fagpersoner og samarbejdspartnere inden og uden for kommunens regi er velkomne til at rette henvendelse.

Hjerneskadeteamet har ikke bevillingskompetence, og konkret sagsbehandling i enkeltsager foregår således i samarbejde med de relevante sagsbehandlere.

Særligt vedrørende henvisninger til rehabiliteringsforløb ved Hjerneskadecentret

Hjerneskadeteamet har kompetence til at vurdere og indstille hjerneskaderamte borgere i Aarhus Kommune til forløb ved Hjerneskadecentret. Henvisninger af borgere vedrørende disse forløb skal derfor sendes til Hjerneskadeteamet, som indkalder til vurdering og afklarende samtale ved en af teamets hjerneskadekoordinatorer. Bevillingsmyndighed, jf. ovennævnte, ligger fortsat i regi af Jobcentret.