Vores hovedaktivitet er arbejdsmarkedsforløb til borgere på sygedagpenge eller kontanthjælp med begrænsninger i arbejdsevnen af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Vi er et tværfagligt hus med fysioterapeuter, psykologer, virksomhedskonsulenter, jobkonsulenter, interne værksteder og undervisere. Alle vores forløb støtter op om Aarhus Kommunes virksomhedsstrategi, og vi samarbejder med lokale virksomheder inden for forskellige brancher.

Vi har også tilbud til svagsynede/blinde og til borgere med hørehandicap.