VI GIVER INSTRUKTION I

  • Indstilling af bord og stol og anvendelse af hjælpemidler
  • Arbejdsstillinger og -bevægelser

VED RÅDGIVNING HAR VI BRUG FOR

  • Navn, cpr. nr. og telefonnummer
  • Arbejdsstedets adresse og kontaktperson
  • Kort beskrivelse af, hvad der anmodes om
  • Jobtype (fleks, afprøvning, fast), antal timer og arbejdets art
  • Fysiske/psykiske handicap, diagnoser, sygdomme eller andet, der skal tages hensyn til 

HVORDAN

Når vi modtager anmodningen, kontakter vi jer og arbejdsstedet hurtigst muligt for at aftale et møde på arbejdspladsen. 
Her afklarer vi  borgerens arbejdsopgaver og de krav, som arbejdet stiller i form af arbejdsstillinger, arbejdsbevægelser, løft og håndtering, m.m.
Vi søger efter inventar og hjælpemidler fortrinsvis hos Hjælpemiddelcentret og forhandlere med kommunale indkøbsaftaler.  
Vi sender brev/rapport så snart alle oplysninger er indhentet.

TID OG PRIS

600 kr. plus transport. Det angivne tidsforbrug er inkl. transporttid. 

KONTAKT

Fysioterapeut Lone Brandtoft på mobilnummer: 40 46 41 48