Vores arbejdsmarkedsforløb er et intensivt tilbud, hvor vi har fokus på borgers udfordringer i forhold til at være på en arbejdsplads. Målet er altid beskæftigelse eller uddannelse, og at borger får afklaret fremtidig forsørgelse.

Vi koordinerer indsatsen og laver en målrettet plan sammen med borgeren. Planen skal sikre retning og progression i forløbet. Vi sammensætter forløbet ud fra jeres behov.

Vi arbejder altid målrettet mod den opkvalificerende virksomhedspraktik. Under praktikken følger vores virksomhedskonsulenter op på planen og justerer timetal, arbejdsopgaver og arbejdspladsindretning.

Målgruppe

Borgere med brug for at få afdækket og udviklet deres arbejdsevne.

Tid

6-13 uger med mulighed for forlængelse. Timetal efter aftale.

Formål

Afdækning og udvikling af arbejdsevne, så borgeren opnår beskæftigelse eller bliver klar til at gennemføre en uddannelse.

Det gør vi

Vi tilrettelægger forløbet i fællesskab med udgangspunkt i borgerens behov. I forløbet samarbejder vi med praktiksted/værksted, virksomhedskonsulent, fysioterapeut, psykolog og sociallæge afhængig af, hvad borgeren har behov for, og hvad I har brug for at få vurderet. 

Det arbejder vi med

Vores jobkonsulent holder en introsamtale med borgeren, hvor vi aftaler en plan. Borgeren afprøves i virksomhedspraktik eller et internt værksted. Målet er at afdække og udvikle arbejdsevnen og at arbejde med opkvalificering i praktikperioden. Under hele forløbet er det vores jobkonsulent, som er fast koordinator og ansvarlig for forløb og dokumentation. 

Dokumentation

Vi holder jer løbende orienteret pr. mail og telefon. I kan aftale med os, hvis I vil med til opfølgningsmøder med borgeren. I vores referater fra introsamtalen og opfølgningsmøderne kan I læse foreløbig status, opmærksomhedspunkter, aftaler og den aktuelle plan. Forløbet slutter med en skriftlig afrapportering ud fra arbejdsevnemetoden.

Tilbud til kommunikationshandicappede er et intensivt tilbud til borgere med syns- eller hørehandicap. Målet at afdække og udvikle arbejdsevnen, så borgeren opnår beskæftigelse eller bliver i stand til at gennemføre en uddannelse.

Det gør vi

Indsatsen er tværfagligt funderet og koordineres af en vejleder. Der udarbejdes en målrettet plan, der sikrer retning og progression i forløbet og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Ud fra borgerens individuelle behov tilrettelægger vi forløbet med relevant bistand fra virksomhedskonsulent, fysioterapeut, psykolog og/eller sociallæge. Vi inddrager i videst muligt omfang specialkonsulenter inden for syns- og/eller høreområdet. Ud over kerneydelsen i et almindeligt forrevalideringsforløb har vi en specialiseret viden inden for afdækning og udvikling af arbejdsevne for personer med et kommunikationshandicap.

Vi afdækker de specifikke kommunikationsstrategier og behov, som borgeren har i forhold til konkrete arbejdspladser. Vi vurderer også behovet for personlig assistance, arbejdspladsindretning og bistand med ansøgninger og bevillinger.

Det arbejder vi med

Vi aftaler en intern eller ekstern praktik. Herefter arbejder vi målrettet mod opkvalificering og udvikling af arbejdsevne. Vores virksomhedskonsulenter laver opfølgning i praktikperioden og har fokus på hjælpemidler og behov for anden tværfaglig indsats.

Dokumentation

Vi slutter af med en skriftlig afrapportering, og målet er borger i job, herunder fleksjob..

Opfølgning

Afsluttes forløbet med job eller fleksjob følger virksomhedskonsulenten på Arbejdsmarkedscenter Nord op på ansættelsen i 6 måneder for at sikre fastholdelse i jobbet.