I Job & Uddannelse vurderer vi, om den unge kan gå i gang med en uddannelse inden for en kortere periode, eller om den unge har brug for en særlig indsats inden start på en uddannelse.

I Job & Uddannelse har vores virksomhedskonsulenter kontakten til byens virksomheder for de unge, som er jobparate.

Er den unge ikke jobparat på grund af fx sociale eller helbredsmæssige grunde, laver Job & Uddannelse en helhedsorienteret indsats, som kan bringe den unge tættere på et job.