Borgervejlederen kan:

  • Skabe kontakt til en koordinerende sagsbehandler. Denne kan hjælpe dig, der har sager i flere afdelinger, med at få skabt overblik og sammenhæng i sagerne.
  • Skabe kontakt til den rigtige afdeling i Sociale Forhold og Beskæftigelse. 
  • Svare på spørgsmål om sagsbehandlingstid.
  • Vejlede om mulighederne for at klage over kommunens afgørelser.

Borgervejlederen kan ikke:

  • Ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • Rådgive i sager, der falder udenfor kommunens ansvar – fx forhold mellem private.
  • Rådgive i klager.

Er du veteran eller pårørende til en veteran? Og har du brug for at blive guidet frem til den rette hjælp i Aarhus Kommune?

Så kan du kontakte afdelingsleder Tina Sjødahl, Sociale Forhold og Beskæftigelse, på dette telefonnummer: 41 85 61 58