Aarhus skal være en god by for alle, og der skal være plads til forskellighed og mangfoldighed. Men det er ikke lige let for alle. Sociale Forhold og Beskæftigelse har ansvaret for, at også borgere med særlige behov for støtte kan tage aktivt del i fællesskabet, og at vi bruger ressourcerne på det, som giver størst værdi for byens borgere og samfundet.

Velfærd er ikke kommunens opgave alene, velfærd skaber vi sammen med borgerne, som bruger vores tilbud, og andre aktive parter i samfundet. Effekten af vores arbejde er altså lig med de positive forandringer, der sker for borgerne som følge at deres egen, kommunens og samfundets fælles indsats.

En samlet præsentation af Socialforvaltningens vision, faglige strategier og særlige fokus kan ses i vores virksomhedsplan. For at kunne give borgerne den bedst mulige hjælp, måler vi effekten af vores arbejde og bruger den viden til at tilrettelægge vores indsatser. Vi sætter mål for borgerens læring og selvforsørgelse, netværk og medborgerskab og personlige udvikling. Disse mål er i overensstemmelse med nationale mål og de overordnede mål, som byrådet har vedtaget for hele kommunen. Viden om vores resultater får vi fra effektvurderinger af borgernes udvikling og undersøgelser af deres tilfredshed.