Det er en god sammenhæng mellem de mål, byrådet har fastsat for hele Aarhus, Sociale Forhold og Beskæftigelses mål og de personlige mål, som borgere og medarbejdere arbejde efter i borgerens handleplan.

Med udgangspunkt i tre tværgående mål, vurderer vi effekten for borgerne som en integreret del af det daglige arbejde. I borgernes handleplan vurderer den enkelte borger og medarbejder status for hans eller hendes behov for støtte i forhold til såkaldte livskvalitetsparametre. Sammen sætter borgeren og medarbejderen personlige mål for borgeren. Der følges op på disse mål 1-2 gange om året.

Resultaterne formidles til ledelsen på alle niveauer i forvaltningen, så de ved, hvad effekten af vores arbejde med kerneopgaven er. Den viden, de får, bruges til en styrket dialog med medarbejdere og borgere om udvikling af indsatserne.