Center for Kontanthjælpsydelser
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til Center for Kontanthjælpsydelser

Center for Virksomhedsvendte ydelser og pension
Værkmestergade 15 B
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til Center for Virksomhedsvendte ydelser og pension

Rusmiddelcenter Aarhus 
Sumatravej 3
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 11 95
Skriv sikkert til Rusmiddelcentret

Sociallægeinstitutionen
Fredens Torv 6
8000 Aarhus C
Telefon: 89 40 30 91
Skriv sikkert til Sociallægeinstitutionen

Center for Job og Arbejdsfastholdelse
Telefon: 89 40 20 00
Skriv sikkert til Job, Sygedagpengecenter

Jobafklaringscenter, rehabiliteringsteams, Tolkeservice
Skriv sikkert til Jobafklaringscenter

Job og Sundhed
Vejlby Centervej 52
8240 Risskov
Telefon: 87 13 41 10
Skriv sikkert til Job og Sundhed