Rådgivning og Visitation Voksne
Grøndalsvej 1B
8260 Viby J
Telefon: 89 40 14 41
Skriv sikkert til Rådgivning og Visitation Voksne

Åbningstider:
Mandag-onsdag og fredag: Klokken 9-15
Torsdag: klokken 9-17:15

Telefontider:
Mandag-onsdag og fredag: klokken 8-15
Torsdag: klokken 8:30-17:30

Center for Autismetilbud til Voksne
Oddervej 249
8270 Højbjerg

Center for Bosteder til Voksne
Oddervej 249
8270 Højbjerg

Center for Specialpædagogiske tilbud til Voksne
Katrinebjergvej 81
8200 Aarhus N

Center for Bofællesskaber og Beskæftigelse
Katrinebjergvej 81
8200 Aarhus N