Med den ny organisering ønsker vi at skabe en stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng, der skal medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.

Forslaget bærer overskriften Borgernes MSB – et samlet MSB, hvilket udtrykker essensen i det, som er målet med ændringerne.

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal forbedre samarbejdet om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov. Borgerne skal sikres enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, der hænger sammen.

Forslaget lægger op til markante ændringer med etablering af enhedsforvaltning og seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne. Samtidig indeholder forslaget tiltag til styrket ledelse og styrket samarbejde på tværs.

Her kan du helt kort se hovedopgaverne for de seks driftsområder.

Derudover har vi fire stabe på tværs af hele magistratsafdelingen. De understøtter driften, rådmand og direktionen.

Du kan hente organisationsdiagram og se indstillingen til Byrådet m.m. under relateret indhold.