Med en organisering, der bærer overskriften Borgernes MSB - et samlet MSB, ønsker vi at skabe en stærkere organisatorisk og faglig sammenhæng. Den skal medvirke til at løfte indsatserne i de komplekse sager, hvor fx udsatte unge eller voksne med psykiske lidelser har et særligt behov for støtte.

Sociale Forhold og Beskæftigelse skal forbedre samarbejdet om og med borgerne med afsæt i borgernes individuelle ønsker og behov. Vi skal sikre borgerne enkle forløb, effektive indsatser og løsninger, der hænger sammen.

Vi består af en enhedsforvaltning og seks driftsområder, der er organiseret efter målgrupper – børn, unge og voksne - men hvor vi samarbejder på tværs.

Her kan du helt kort se hovedopgaverne for de seks driftsområder.

Derudover har vi fire stabe på tværs af hele magistratsafdelingen. De understøtter driften, rådmand og direktionen.

Du kan hente organisationsdiagram under relateret indhold. Her finder du også byrådsindstillingen om vores organisering, som er ny fra 1. august 2019.