Familiecentret yder støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer. De sætter dag- og døgnforanstaltninger i værk og har visse tilsynsopgaver samt myndighedsopgaver.

Familiecentret opgaver er blandt andet:

 • Kontakt til udsatte unge, der er havnet i kriminalitet eller i risiko for at gøre det.
 • Hjælpe småbørn og deres familier.
 • Visitere flygtninge til forskellige foranstaltninger og hjælpe dem med at etablere sig.
 • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
 • Hjælpe og rådgive familieplejere.

Vi har dag- og døgntilbud samt forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.

For at blive henvist til et tilbud under Børnecentret, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Vi tilbyder vejledning af forældre, døgnaflastning og anbringelse for børn med handicap.

Udvidet telefonrådgivning omkring børn og unge med mental retardering, ADHD eller udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser

Som følge af Corona lukker vores tilbud ned for personlig kontakt. For at støtte jer i vanskelige situationer, udvider vi derfor vores telefonrådgivning. Det betyder, at du kan få udvidet specialiseret rådgivning omkring børn og unge med mental retardering, ADHD eller udviklingsforstyrrelser, herunder autismespektrumforstyrrelser.
Tilbuddet gælder forældre og pårørende til børn og unge i målgruppen. Eksempler på områder for vejledning er: handicapforståelse samt specialpædagogiske strategier og tilgange. Telefonrådgivningen foretager ikke visitation til tilbud eller løser andre socialrådgiveropgaver.
 
Du kan som kontakte telefonrådgivningen dagligt klokken 8–15, torsdag dog klokken 8:30–17:30, på telefon 41 87 37 59.

For at blive henvist til et tilbud under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Vi yder hjælp og støtte til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Handicapcentret for Børns opgaver er blandt andet:

 • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
 • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
 • Koordinere opgaver i forhold til børn med handicap.
 • Børnefaglige undersøgelser.
 • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
 • Tilsynsopgaver og myndighedsopgaver.
 • Tildele timeaflastningspersoner til aflastning i hjemmet.