Vi giver støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer og til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Vi sætter dag- og døgnforanstaltninger i værk og har tilsynsopgaver og myndighedsopgaver.

Vores opgaver er blandt andet at:

  • Hjælpe småbørn og deres familier.
  • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
  • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
  • Børnefaglige undersøgelser.
  • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
  • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
  • Hjælpe og rådgive familieplejere.

Vi har dag- og døgntilbud samt forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.

For at blive henvist til et tilbud under Børnecentret, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Vi tilbyder vejledning af forældre, døgnaflastning og anbringelse for børn med handicap.

For at blive henvist til et tilbud under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.