Familiecentret yder støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer. De sætter dag- og døgnforanstaltninger i værk og har visse tilsynsopgaver samt myndighedsopgaver.

Familiecentret opgaver er blandt andet:

  • Kontakt til udsatte unge, der er havnet i kriminalitet eller i risiko for at gøre det.
  • Hjælpe småbørn og deres familier.
  • Visitere flygtninge til forskellige foranstaltninger og hjælpe dem med at etablere sig.
  • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
  • Hjælpe og rådgive familieplejere.

Vi har dag- og døgntilbud samt forskellige typer familiebehandling og praktisk støtte.

For at blive henvist til et tilbud under Børnecentret, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.

Vi tilbyder vejledning af forældre, døgnaflastning og anbringelse for børn med handicap.

For at blive henvist til et tilbud under Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, skal I kontakte jeres sagsbehandler på Familiecentret eller Handicapcentret for Børn.