I Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) tilbyder vi aflastning og døgnophold til børn og unge, der er 0-18 år og har vidtgående handicap. Vi har særligt fokus på ADHD og autismespektrumforstyrrelser (ASF), så børnene og de unge opnår livsduelighed i form af personlig udvikling, sundhed, trivsel og et så selvstændigt voksenliv som muligt. Vi fokuserer på familiens situation og understøtter dem i deres forståelse og håndtering af barnets/den unges særlige behov.

På CSB vægter vi mindfulness, bevægelse og udeliv højt. Vi arbejder målrettet med at skabe trygge og udviklende rammer ud fra et pædagogisk perspektiv med baggrund i en forståelse af handicap. Vi former den pædagogiske metode efter det enkelte barns forudsætninger og behov. Vi arbejder sammen om det enkelte barn i teams af medarbejdere, der har forskellige faglige baggrunde. Vi respekterer din viden om dit barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov og tager dig med på råd, når den pædagogiske indsats skal tilrettelægges.

Hvis du vil henvises til CSB, skal du kontakte din sagsbehandler.

Center for Specialpædagogiske Børnetilbud er et udførercenter og Aarhus Kommunes center på det specialiserede børneområde for børn og unge med handicap og deres familier. Vi er en del af Børn, Familier og Fællesskaber i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.


CSB's indsatser til børn og unge med handicap

Døgntilbud


Lysningen

Døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har diagnoser inden for autismespektrumforstyrrelser, ADHD og mental retardering.

Læs mere om Lysningen

Toppen

Et specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser eller lignende vanskeligheder.

Læs mere om Toppen

Skovkanten

Et specialpædagogisk døgntilbud til børn og unge, der er 6-18 år og har udviklingsforstyrrelser, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Læs mere om Skovkanten

Aflastningstilbud

Egebækken

Et aflastningstilbud til familier med hjemmeboende børn og unge, der er 0-18 år og har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk handicap.

Læs mere om Egebækken

Oasen

Døgnaflastning til familier, der har børn og unge, der er 6-18 år, er normalt begavet og har en autismespektrumforstyrrelser, ADHD eller lignende udviklingsforstyrrelse.

Læs mere om Oasen

Udgående funktioner

Atlass Familie Indsats (AFI)

Forløb til forældre, som har børn med autisme og/eller ADHD eller andre komorbide tilstande.

Læs mere om Atlass Familie Indsats

Brobyg-fraværsindsats

En helhedsorienteret indsats til familier med børn og unge, der er 6-18 år og har autismespektrumforstyrrelser og/eller ADHD.

Læs mere om Brobyg-fraværsindsats

Kontaktpersonsordningen

Tilbud for børn og unge, der er 8-18 år, har lav begavelse, ADHD og/eller autismespektrumforstyrrelser.

Læs mere om kontaktpersonsordningen

Familie & Netværk

Indsats til familier med udsatte børn og unge, der er 6-18 år og har alvorlige trivsels- og adfærdsproblemer.

Læs mere om Familie & Netværk

Andre tilbud i CSB

Telefonrådgivning om børn og unge med autisme og ADHD

Telefonrådgivning til forældre og pårørende til børn og unge med ADHD og autisme. Professionelle kan også få rådgivning.

Læs mere om telefonrådgivning om børn og unge med autisme og ADHD

Gruppeforløb for forældre til børn med handicap

Gruppeforløb for forældre til børn, der er 6-18 år og har primærdiagnoser inden for autismespektret og/eller ADHD.

Læs mere om gruppeforløb for forældre til børn med handicap

EarlyBird

Et kursus for forældre/familier til førskolebørn med en diagnose inden for autismespektret.

Læs mere om EarlyBird

Søskendekursus

Et Søskendekursus er et tilbud til søskende til børn med handicap, hvor de har mulighed for at møde andre børn med samme livsvilkår.

Læs mere om søskendekursus

Familiehuset

CSB Familiehuset er et ambulant tilbud til familier med børn med afsæt i autismespektrumforstyrrelser eller ADHD.

Læs mere om Familiehuset