Familiecentret opgaver er blandt andet:

  • Kontakt til udsatte unge, der er havnet i kriminalitet eller i risiko for at gøre det.
  • Hjælpe småbørn og deres familier.
  • Visitere flygtninge til forskellige foranstaltninger og hjælpe dem med at etablere sig.
  • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
  • Hjælpe og rådgive familieplejere.