Vores opgave er at give støtte og vejledning til børn, unge og familier i problemer og til børn og unge med en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Vi arbejder blandt andet med at:

  • Hjælpe småbørn og deres familier.
  • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
  • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
  • Lave børnefaglige undersøgelser.
  • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
  • Hjælpe mennesker, der har svært ved at finde en bolig og som samtidig har sociale problemer.
  • Hjælpe og rådgive familieplejere.

Gennem de sidste par år har vi arbejdet med to investeringsmodeller – Tættere på Familien og Relationel Familierådgivning – og vi har fokus på at arbejde relationelt, fordi det gør en forskel for familien. Læs mere om de to investeringsmodeller via linket nedenfor.