Handicapcentret for Børns opgaver er blandt andet:

  • Støtte og vejlede familier med børn med handicap.
  • Bevilge merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste.
  • Koordinere opgaver i forhold til børn med handicap.
  • Børnefaglige undersøgelser.
  • Iværksætte dag- og døgnforanstaltninger samt følge op herpå.
  • Tilsynsopgaver og myndighedsopgaver.
  • Tildele timeaflastningspersoner til aflastning i hjemmet.