Vi har også en række særlige virksomhedsindsatser for særligt udsatte og sårbare borgere. Disse indsatser er beskrevet herunder.

Afdelingen har et tæt samarbejde med virksomhederne om etablering af fleksjob og praktikker. Der er fokus på, at samarbejdet med virksomhederne skal være kendetegnet ved høj service. Vi ønsker at være en stærk rekrutteringspartner til virksomhederne.

Vi gør meget ud af at klæde virksomhederne godt på til at have en fleksjobansat med forskellige skånehensyn og udfordringer, der er aktuelle for den enkelte fleksjobvisiterede.

Se mere info om fleksjob

Se vores særlige virksomhedsindsatser

Se info om jobmuligheder for førtidspensionister