Der varetages opfølgning efter sygedagpengeloven med henblik på så hurtigt som muligt at hjælpe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet, alternativt iværksætte revalideringsindsats, afklare til fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension.

I arbejdet anvendes Sygedagpengeloven, Aktivloven, Lov om aktiv Beskæftigelse, Forvaltningsloven og Retssikkerhedsloven. Udover sagsbehandling i forhold til sygedagpengeloven er der også ansat virksomhedskonsulenter og fastholdelseskonsulenter, der er opsøgende og servicerer virksomhederne med henblik på at fastholde og optræne medarbejdere, der enten har været eller er i risiko for at blive sygemeldt.