Sociallægeinstitutionen leverer en række kerneydelser i form af socialmedicinske og psykologiske undersøgelser/vurderinger af henviste borgere. Tillige ydes psykolog- og lægekonsulentbistand til sagsbehandlere i Sociale Forhold og Beskæftigelse.