Målet med Sociallægeinstitutionens arbejde er at understøtte den enkelte borgers behov til at mestre sit liv. Der er fokus på udvikling af størst mulig aktivitet og deltagelse i hverdagen - herunder at vende tilbage til størst mulig grad af selvforsørgelse.