Medarbejderne i Sociallægeinstitutionen er læger, psykologer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, socialrådgivere, livsstilsvejleder, socialpædagoger, antropologer og administrative medarbejdere.

Henvisning til Sociallægeinstitutionen sker gennem din sagsbehandler i kommunen.