Formålet med forløbet er at forebygge langvarige følger, følelsesmæssig ustabilitet, stress og stigmatisering i en sygerolle efter hjernerystelsen. Der arbejdes med små delmål i hverdagen for at hjælpe dig til at få aflært uhensigtsmæssige strategier og opbygget mestringsstrategier, der kan støtte dig i at øge din aktivitet og deltagelse i hverdags- og arbejdslivet. 

     

Materiale om hjernerystelse:

Hjernerystelse - og hvad så?