Hjerneskadecentret er et højt specialiserede tilbud til voksne, som har pådraget sig en skade på hjernen i voksenalderen. I alle rehabiliteringsforløb indgår fysisk, kognitiv, følelsesmæssig og social rehabilitering samt en løbende udvikling, afklaring og vurdering af funktionsevnen med et særligt fokus på arbejdsmarkedet.

På Hjerneskadecentret får du mulighed for at erfarings­ud­veksle med andre hjerneskaderamte, deltage i aktiviteter og prøve kræfter med arbejds­markedet/uddannelse.

Forløbet kan foregå, når du er på sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressource­forløb eller i sammenhæng med andre behandlings- og arbejdsmarkedsrettede indsatser.

Hjerneskadecentret har gode erfaringer med - i samarbejde med den hjerneskaderamte, virksomheder, uddannelsessteder, sags­behandlere o.a. - at tilrettelægge og gennemføre rehabilitering, sådan at du kommer bedst muligt videre i din tilværelse.

På Hjerneskadecentret er der ansat neuro­psykologer, ergoterapeut, fysioterapeut, læge, socialrådgiver og antropolog.

Pjece 

Pjece om Hjerneskadecentrets tilbud - hent her.