Målet med et rehabiliteringsforløb er, at borgeren bliver bedre i stand til at deltage i det sociale og arbejdsmæssige liv. Bag dette overordnede mål gemmer der sig en række delmål, der tilsammen udgør forudsætningerne for øgede ressourcer og personlig vækst.

Vi bestræber os på at anvende vidensbaserede metoder og dokumentere vores resultater.

Hjerneskadecentret tilbyder herudover undervisning og ekstern supervision til personale, der arbejder med borgere med følger efter hjerneskade, samt udarbejdelse af neuropsykologisk undersøgelse og funktionsbeskrivelse.