Målet er, at 

  • Afklare hvad der skal til for at planlægge og optimere tilbagevenden til arbejdsliv, uddannelse eller iværksættelse af virksomhedspraktik

 

Forløbet

Forløbet er et individuelt tilrettelagt tværfagligt udredningsforløb på 4 uger. Forløbet indeholder:

  • Neuropsykologisk udredning
  • Ergoterapeutisk/fysioterapeutisk screening
  • Deltagelse i fysiske og kognitive gruppeaktiviteter
  • Individuelle samtaler ved kontaktperson mhp. at håndtere følgevirkningerne efter hjerneskaden.

Du har forløbet igennem samme kontaktperson. I tilrettelægger sammen dit forløb, og I samarbejder om at få afklaret, hvad der skal til for at planlægge og optimere tilbagevenden til arbejdsliv, uddannelse eller iværksættelse af virksomhedspraktik.