Neuropsykologisk undersøgelse og funktionsbeskrivelse

Henvisning af voksne som skal have foretaget neuropsykologisk undersøgelse og funktionsbeskrivelse. 

 

Ekstern supervision

Til personale, der arbejder med personer med følger efter erhvervet hjerneskade, som ønsker ekstern supervision. 

 

Undervisning

Til personale, der arbejder med hjerneskaderamte, og som ønsker undervisning om hjerneskade og rehabilitering. 

 

FORSAMTALE

En udredende og afklarende samtale ved neuropsykolog med henblik på rådgivning, konkrete forslag til fx tiltag og kompensationsstrategier. På baggrund af samtalen udarbejdes dokumentation i form af et forsamtalenotat, der opsummerer følgevirkninger, vurderinger og anbefalinger.

For nærmere information om behov, tilrettelæggelse og pris, kan der rettes henvendelse til Hjerneskadecentret.