Formål

Målet med forløbet er, at du gennem holdbaserede aktiviteter får viden og færdigheder, der styrker din funktion i dagligdagen. 

For nogle vil målet være at opnå eller fastholde et arbejde evt. på særlige vilkår. For andre er målet at få skabt et aktivt liv udenfor arbejdsmarkedet. 

Lærings- og udviklingsforløbet

Lærings- og udviklingsforløbet er et 20 ugers forløb. Her møder du 2-3 dage om ugen.

Der undervises primært i små hold. Indimellem vil der være undervisning på lidt større hold.