Målgruppe

Borgere på 18 år og derover, med følger efter erhvervet hjerneskade, grundet følgende diagnoser:

  • Blodprop eller blødning i hjernen
  • Kranietraume (ikke hjernerystelse)
  • Betændelse i hjernen eller i hjernens hinder
  • Tumor i hjernen (ikke fremadskridende kræft)
  • Diffus hjerneskade (iltmangel, forgiftning)

Det forudsættes, at hjerneskaden er klinisk, lægefagligt udredt samt at borgeren er bosat i Aarhus Kommune. 

Kontakt Hjerneskadeteamet

  • Hvis du har pådraget dig en hjerneskade og har brug for rådgivning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskade.
  • Hvis du er pårørende og har brug for rådgivning i forhold til følgevirkningerne efter hjerneskaden.
  • Hvis du har brug for information eller rådgivning om Aarhus Kommunes tilbud til voksne borgere med erhvervet hjerneskade.
  • Hvis du er fagperson, og har brug for konkret rådgivning.

Ved behov for pleje/praktisk hjælp, hjælpemidler eller lignende kontaktes Sundhed og Omsorgslinjen på telefon 8713 1600.
Ved behov for sociale ydelser, herunder bostøtte kontaktes Rådgivning og Visitation på telefon 8940 1441.