Oplysninger om anvendelse af persondata

I forbindelse med brugen af Mira, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne almindelige personoplysninger, helbredsoplysninger og cpr nr. Det gør vi for at kunne bruge oplysningerne til, at skabe en dialog omkring hvilke faktorer der spiller ind på din trivsel, smerte mm.

Det er frivilligt at give oplysningerne og det vil ikke have betydning for din jobcentersag.

Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af samtykke.

Oplysninger bliver videregivet til Defactum, Region Midt i anonymiseret form til brug for statistisk og videnskabelig undersøgelse.

De oplysninger vi her behandler om dig, vil blive slettet 5 år efter sagens afslutning.

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Du har også ret til at anmode om berigtigelse eller du kan bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne.

Det samtykke du har givet til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at ændrer på lovligheden af den behandling, der allerede måtte være foretaget. Du kan tilbagetrække et afgivet samtykke ved at henvende dig, mundtligt eller skriftligt, til Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune og bede om at få samtykket trukket tilbage. Du skal dog være opmærksom på, at kommunen gemmer data anonymiserede.

Den dataansvarlige er Aarhus Kommune, Sociallægeinstitutionen, Fredens Torv 6, 8000 Aarhus C, som kan kontaktes på sociallaegeinstitutionen@aarhus.dk. Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes databeskyttelse af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.

Du skal slutteligt vide, at det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

 

Samtykkeerklæring vedr. brugen af Mira

Sociallægeinstitutionen, Aarhus Kommune ønsker i forbindelse med brugen af Mira at indhente dit samtykke til, at vi behandler personoplysninger om dig.