Tilbuddet er en støtte til dig på din vej tilbage på arbejdsmarkedet eller ind på arbejdsmarkedet. 

Forløbet starter med en samtale. Til samtalen er din jobkonsulent eller en anden bisidder velkommen til at deltage.

Eksempler på forløb:

 

Dette forløb er for dig, der har gennemgået et behandlingsforløb i sundhedsvæsenet, har smerter, og som ønsker at tage styringen i dit eget liv. Det mentale træningsforløb fungere bedst, hvis du samtidig er i aktivering, praktik eller lignende. Det kan også være en del af et ressourceforløb.

Forløbet kan også foregå samtidig med et forløb på fx smerteklinik.

På forløbet vil du få støtte til udvikling af dine ressourcer, rehabilitering og genoptræning. Målet er, at du kommer tilbage til arbejdsmarkedet.

Forløbet indledes med en individuel samtale. Forløber varer ni uger og afsluttes også med en samtale, hvor din koordinerende sagsbehandler og evt. egen læge deltager.

Vil du vide mere om forløbet kan psykolog Synnøve Kerr-Jespersen kontaktes på tlf.nr. 8940 2342

At træne og leve med smerte og fungere bedre i hverdagen.

Forløbet er for dig, der har længerevarende smerter. Dette gruppetræningsforløb har 6-8 deltagere. I mødes 3 gange og uge i 12 uger. Der er løbende optag i gruppen.

Der vil i forløbet bliver arbejdet målrettet med at øge dit daglige aktivitetsniveau, øge dine handlemuligheder og støtte din motivation. 

Vil du vide mere om tilbuddet, kan du kontakte fysioterapeut Anders Rosgaard på tlf.nr. 87 13 21 83.

 

Psykologisk gruppeforløb for borgere med manglende mod på arbejdslivet.

Modtager du sygedagpenge, kontanthjælp eller ledighedsydelse?

Dette tilbud henvender sig til borgere der er henvist til et ressourceforløb/jobafklaringsforløb og hvis væsentligste problematik er manglende mod på arbejdslivet oftest med baggrund i enten angst, depression, stress og andre belastningstilstande. Borgeren skal være i stand til og interesseret i at medvirke i et gruppeforløb.

Gruppetilbud mhp. støtte til ressourceudvikling, rehabilitering og genoptræning til arbejdslivet for borgere med manglende mod på arbejdslivet.

Type af tilbud

Støttende gruppeforløb med op til 10 deltagere, 10 gange over 10 uger.

Der indgår en indledende individuel visitationssamtale, hvor sagsbehandler også inviteres og et individuelt afsluttende fælles møde med den koordinerende sagsbehandler og evt. egen læge. Hvis en henvist borger ikke er i stand til at medvirke i et gruppeforløb, er der mulighed for, at der i stedet iværksættes et forløb med individuelle samtaler.

Hovedlinjer i forløbet

Forløbet vil indeholde faste undervisningstemaer og psykologiske tilgange relateret til mestring af arbejdsliv, strategier til bedring af den mentale sundhed og robusthed samt erfaringsudveksling og gensidig støtte.

Udover det afsluttende møde, hvor sagsbehandler inviteres, vil der være mulighed for, efter behov, at etablere yderligere samarbejde, mhp. at sikre koordinering og udvikling i forløbet. Ved afslutning på gruppeforløbet, vil psykologen skrive et meget kort notat, der dokumenterer, at borgeren har deltaget i forløbet. Er der behov for en vurdering, skal der anmodes herom.

Vil du vide mere, kan du kontakte psykolog Birgitte Husted på tlf.nr. 8713 3543