Der kan henvises til:     

 • Afklaringsforløb bestående af flere samtaler i Sociallægeinstitutionen
 • Centerteamsamtale hos sagsbehandleren.

Vi arbejder ud fra en helhedsorienteret sygdomsforståelse, hvor formålet er en afklaring af sammenhængen mellem fysiske, psykiske, sociale og kulturelle faktorer.

Målgruppe

Sygedagpengemodtagere, der har svært ved at vende tilbage til arbejde eller A-kasse. Problemstillinger kan fx være sygemeldte som:

 • virker fastlåste i deres sygdomsforståelse
 • skal afklares mhp. støtteforanstaltninger
 • har flere forskellige diagnoser/hyppige sygemeldinger.

Afklaringsforløb er en helhedsorienteret vurdering på baggrund af 2-5 samtaler hos en eller flere personer fra det sundhedsfaglige team bestående af sociallæger, psykologer, fysioterapeut og antropolog. Der beskrives den helbredsmæssige tilstand og udviklingsmuligheder samt besvares de sundhedsfaglige spørgsmål, som sagsbehandler har stillet.

Målgruppen er borgere, der har været sygemeldt mindre end 18 uger, og som har svært ved at vende tilbage til arbejde eller A-kasse.

Problemstillinger kan fx være sygemeldte som:

 • virker fastlåste i deres sygdomsforståelse
 • skal  afklares mhp. støtteforanstaltninger
 • har flere forskellige diagnoser / hyppige sygemeldinger

Relevante sager over 18 uger drøftes inden henvisning med ledende psykolog Berit Steen.

Metoden består i at undersøge, afklare og forstå, hvorfor tilknytningen til arbejdsmarkedet er besværliggjort. Der indgår et kortere procesforløb med henblik på at give den sygemeldte en forståelse af sit helbred og kunne medvirke til at lægge en fremadrettet erhvervsplan. Undervejs kan sagsbehandler, egen læge og evt. andre samarbejdspartnere inddrages.

Varighed af forløbet er i gennemsnit 4 uger.

En skriftlig sundhedsfaglig vurdering med beskrivelse funktionsevne og –begrænsninger samt forslag til handleplan udsendes.

Afsluttende møde afholdes i Sociallægeinstitutionen med deltagelse af borger, sagsbehandler, egen læge og evt. andre samarbejdspartnere, hvor der skabes konsensus om den sygemeldtes problemstilling og aftales en endelig handleplan. Der kan aftales et opfølgende møde, hvis handleplanen ikke holder, eller den kun kan lægges for en kortere periode.

Henvisningen til SI-Sundhedsteam skal sendes til: Christina Juul Vindum Sekretær Telefon: 89 40 31 06 E-mail: cjv@aarhus.dk

Henvisningen skal indeholde:

 • Henvisningsblanket
 • Sygemeldingsdato
 • Opfølgningsplan 

Der skal ikke afventes indkaldelse til undersøgelse og behandling på hospital eller hos speciallæge inden henvisningen til SI-Sundhedsteam.

Genhenvisning

Sagsbehandler kan genhenvise til SI-Sundhedsteam, hvis handleplanen ikke holder.

Centerteam består af en sociallæge og en psykolog, som tilbyder tværfaglig konsulentbistand til sagsbehandleren i Job og Sundhed.

Der kan henvises til:

 • Sagssparring – vurdering og drøftelse af sagsakter med sagsbehandler.
 • Samtale med deltagelse af den sygemeldte, sagsbehandler og Centerteamet.

Efter samtalen fremsendes et kort skriftligt resume til sagsbehandler.

Centerteam anvendes til afklaring af behov for yderligere udredning/behandling/arbejdsmarkedsrettede tiltag i helbredsmæssigt komplicerede og uafklarede sager.

Efter aftale med ledende psykolog Berit Steen kan fysioterapeut inddrages i centerteamsamtale.