Undersøgelsen giver en bred beskrivelse af en aktuel problemstilling og forholder sig til sagsbehandlerens anmodning om undersøgelse. Undersøgelsen kan evt. gennemføres med tolk. 
En psykologisk undersøgelse kan udarbejdes, når kommunens sagsbehandler har brug for en udredning af en borger med henblik på vurdering af funktions- og arbejdsevne.
Der vil være fokus på en personlighedsmæssig udredning: Eksempelvis en vurdering af, om der er tale om mulig depression, angst, personlighedsforstyrrelser eller stressrelaterede tilstande. Ved behov vil det kognitive funktionsniveau også blive undersøgt. Dette kan være i forbindelse med, at der er behov for stillingtagen til, hvordan borgeren bedst hjælpes i forhold til uddannelsesforløb, revalidering mm. Det kan også være en stillingtagen til mulighederne for indplacering på arbejdsmarkedet.
En psykologisk undersøgelse vurderer også behandlingsbehov og -muligheder og indeholder forslag til mulig handleplan. 

Hvad undersøges?

Psykologen vil i en psykologisk undersøgelse ved hjælp af interview og tests have fokus på at vurdere borgerens personlighed, evner og måde at fungere på. Psykologen vil også have fokus på de arbejdsmæssige ressourcer, borgerens motivation, interesser og evne til at træffe et valg for sin fremtid.

Borgerens sociale forhold/belastninger, kropslige klager/smerter, borgerens livshistorie og egen forståelse og mulige sammenhænge mellem det fysiske og psykiske vil også indgå som et væsentligt element.

Generelt

En psykologisk undersøgelse vil almindeligvis vare ca. 4-6 timer, fordelt over 2-3 fremmøder. Ved sidste samtale vil den skriftlige undersøgelse blive gennemgået.

Når der er tale om psykologisk undersøgelse af personer med anden etnisk baggrund end dansk, hvor der er behov for at benytte tolk, kan der blive tale om flere fremmøder.

Når undersøgelsen er gennemgået med borgeren, sendes undersøgelsen til sagsbehandler med kopi til borgeren.

Når undersøgelsesforløbet er afsluttet, tilbyder psykologen at medvirke ved et afsluttende møde, når sagsbehandleren tager initiativ hertil.