Der kan eksempelvis være behov for iværksættelse af hjælpeforanstaltninger, støtte til at vende tilbage til arbejdsmarkedet via revalideringsmæssige tiltag eller en generel vurdering af funktionsevne, arbejdsevne, mulige behandlingsbehov og behandlingstiltag.

Rammerne for at bestille kortere psykologiske erklæringer og udtalelser er fastlagt i “Det socialt-psykologiske samarbejde”, udarbejdet i samarbejde mellem KL, Københavns og Frederiksberg kommuner og Dansk Psykolog Forening.

Ved kommunens indhentelse af psykologiske erklæringer og udtalelser:

  • Kommunen skal indhente borgerens samtykke for at kunne indhente oplysninger hos psykologen
  • Kommunen skal konkretisere, hvilke oplysninger der er brug for, og hvad oplysningerne skal bruges til
  • Psykologen vurderer, hvilke oplysninger om borgeren, der skal videregives, og hvilke oplysninger der er relevante for sagen
  • Psykologen skal gennemgå erklæringen med borgeren, inden denne sendes til kommunen