Vi tilbyder supervision til psykologer - enten individuel supervision eller gruppesupervision.

Der kan laves aftale om:

  • Supervision til opnåelse af autorisation
  • Supervision til opnåelse af specialistuddannelse

Psykologerne i Sociallægeinstitutionen har alle en bred erfaring og viden om eksempelvis:

  • Udarbejdelse af psykologiske undersøgelser
  • Kortere psykologiske vurderinger og erklæringer
  • Revalideringsmæssige problemstillinger
  • Konsultation og supervision
  • Terapi
  • Sundhedspsykologiske- og samfundsmedicinske emner
  • Tværfagligt samarbejde
  • Med mere