Gennem samtale med borgeren forsøger psykiateren at skelne mellem egentlig psykisk sygdom og almindelig adfærd eller reaktioner på livsomstændigheder.  

Vurderingen består af

Vurdering af den nuværende psykiatriske tilstand, hvis muligt en diagnose med forslag og anbefaling til videre behandling, og hvor denne eventuelt kan foregå.

Hovedlinjer i forløbet

Efter undersøgelsen skriver psykiateren en erklæring (skriftlig rapport), som ca. 2 uger efter undersøgelsen sendes til sagsbehandler, borger og egen læge (hvis samtykke er givet).
Det er borgeren selv, der - i samarbejde med sagsbehandler og egen læge - efter vurderingen eventuelt skal iværksætte psykiaterens forslag.