Undersøgelsen består af:

  • Grundig psykiatrisk udredning – herunder inddrages tidligere oplysninger og relationer, sygdomsforløb og sværhedsgrad heraf, med stillingtagen til prognose for risiko for ny sygelighed, vurdering af udløsende faktorer og risikofyldte situationer samt en vurdering af funktionsniveau.
  • Diagnose, støtte- og behandlingsmuligheder samt et skøn vedr. borgerens psykiske tilstand fremover – herunder om borgeren kan klare sig selv, eventuelt hjælpebehov, farlighed og forventning til effekten af behandling, samarbejdsvilje og -evne.

Hovedlinjer i forløbet

Efter undersøgelsen skriver psykiateren en erklæring (skriftlig rapport), som ca. 2 uger efter undersøgelsen sendes til sagsbehandler, borger og egen læge (hvis samtykke er givet).
Af erklæringen fremgår eventuel psykiatrisk diagnose samt en beskrivelse af borgerens ressourcer og psykiske begrænsninger med forslag til mulige støtte- og behandlingstiltag samt et skøn vedrørende den psykiske tilstand fremover.
Det er borgeren selv, der - i samarbejde med sagsbehandler og egen læge - efter den psykiatriske undersøgelse eventuelt skal iværksætte psykiaterens forslag.