Video - Skype for Business - hvordan?

Aarhus Kommunes Tolkeservice hjælper jer i gang med videotolkning med Skype for Business. Vi kommer gerne og holder et opstartsmøde med jer og de involverede medarbejdere. Her introducerer vi alle til projektet og demonstrerer det i praksis — fra digital bookning til videotolkning.
Det kræver blot en internetforbindelse, webcam og en bordhøjttaler. Skype for Business kan bruges på en stationær computer, en tablet eller en bærbar computer.

Interesseret?

Vi deler gerne ud af vores erfaringer med digital tolkning også hvad angår kvaliteten og arbejdsmiljøet for tolkebrugerne ved overgang fra fremmødetolkning til digital tolkning. 

Inden I går i gang, laver vi aftaler om individuelle testopkald med jeres medarbejdere. Det er vigtigt, at I er trygge ved teknikken, og at I får mulighed for at teste systemet i jeres egen arbejdssituation. Måske vælger I en superbruger i jeres afdeling.

Vi tilpasser løbende i samarbejde med jer, så Tolkeservice kan levere det, I har brug for.