Job, Udsatte og Socialpsykiatri arbejder recovery-orienteret. Vi tror på, at alle kan komme sig eller udvikle sig. I arbejdet inddrager og bruger vi eksisterende ressourcer og aktiviteter i civilsamfundet. Vores tilbud skal styrke borgernes personlige og sociale udvikling. Tilbuddene er blandt andet: 

  • Opsøgende arbejde på gadeplan
  • Kontaktsteder
  • Specialundervisning
  • Bostøtte i eget hjem
  • Forskellige boformer
  • Behandling for misbrug
  • Være- og aktivitetssteder
  • Forsorgshjem.

Job, Udsatte og Socialpsykiatri arbejder også sammen med en række frivillige tilbud samt organisationer for brugere og pårørende.