Tilbuddene drives blandt efter Lov om Social Service paragraf 12, 85, 99 og 110.