Centret forvalter endvidere 25 bofællesskaber. Beboere med betydelig nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer kan også få bostøtte. Den kan være både individuel eller fælles for en gruppe af beboere.

Bofællesskaberne er af meget forskellig karakter og med varierende medarbejderstøtte. Nogle af bofællesskaberne er fx for borgere med misbrugsproblematikker (og eventuelt også en psykiatrisk diagnose). Andre bofællesskaber er for borgere med en psykiatrisk diagnose eller for unge. Nogle er opgangsfællesskaber, mens andre er fritliggende klyngehuse. 

Tilbuddene drives i henhold til Lov om Social Service § 85.