Borgerne skal visiteres til boformerne gennem centret Rådgivning og Visitation Voksne eller et ungecenter, hvis de er under 30 år. Borgerne kan selv, eller i samarbejde med deres netværk, behandler eller andre kontakte deres sagsbehandler i centret.

Boformerne drives efter Lov om Social Service § 85, 107 og 108.