Centrets opgave er at understøtte borgere med misbrug, hjemløshed eller psykisk sårbarhed i deres individuelle recovery-proces. Det sker ved at skabe meningsfulde fællesskaber, hvor den enkelte kan afklare, udvikle og afprøve sine handlekompetencer.

Centrets tilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 103 og 104 samt Lov om Kompenserende Specialundervisning for voksne.