Vi varetager det koordinerende myndighedsansvar for borgere over 30 år i ressource-forløb. Et ressource-forløb er en længerevarende koordineret indsats og støtte inden for beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialområdet. Indsatsen hører under jobcentret.

Forebyggende indsatser efter Servicelovens § 82 ligger i Psykiatriens Hus og Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé. 

Psykiatriens Hus tilbyder rådgivning til voksne med psykisk sårbarhed eller sociale problemer, og der er mulighed for overnatning i op til 24 timer med en brugerstyret kontrakt for borgere, som oplever en krise i tilværelsen.

I Åben Fleksibel Rådgivning – Sdr. Allé kan borgere med handicap eller psykiske udfordringer komme direkte fra gaden og få rådgivning og hjælp i forhold til deres udfordringer.

Rehabiliteringsforløbene omfatter undervisning, gruppetilbud og praktiske øvebaner. Indsatsen tilrettelægges ofte i samarbejde med Jobcentret.

Tilbuddene om fællesskaber findes i Kultur- og kontaktsted Kragelund, Mødestedet, Idræt på Banen og Værkstedet på Rørdrumvej.

Udrykningsteamet hjælper psykisk sårbare borgere, der har akut brug for hjælp og støtte, når kommunens andre tilbud har lukket.

Mentorkorpset administrerer kontakten til hovedparten af eksterne mentorer, der bruges i Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Langt de fleste af vores indsatser er lettilgængelige, så vi kan give den rette hjælp hurtigt og før, problemerne vokser sig alt for store.