Vi tilbyder forebyggende og rehabiliterende indsatser i form af fællesskaber og individuelle forløb og varetager det koordinerende myndighedsansvar for borgere over 30 år i ressourceforløb. 

Psykiatriens Hus tilbyder rådgivning til voksne med psykisk sårbarhed og/eller sociale problemer, og der er mulighed for overnatning fra én dag ad gangen op til max 3 dage med en brugerstyret kontrakt for borgere, som oplever en krise i tilværelsen.
Tilbuddet gives efter Servicelovens § 82.

I Åben Fleksibel Rådgivning - Sønder Allé kan borgere med handicap eller psykiske udfordringer komme direkte fra gaden og få rådgivning og hjælp i forhold til deres udfordringer.
Tilbuddet gives efter Servicelovens § 82.

Rehabiliteringsforløbene omfatter undervisning, gruppeforløb og praktiske øvebaner. Indsatsen tilrettelægges ofte i samarbejde med beskæftigelsesindsatsen efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 
Tilbuddene gives efter Servicelovens § 104 og Lov om specialundervisning for voksne.

Udrykningsteamet hjælper psykisk sårbare borgere, der har akut brug for hjælp og støtte, når kommunens andre tilbud har lukket.

Ressourceforløbene omhandler det koordinerende myndighedsansvar og den beskæftigelses-, sundheds-, uddannelses- og socialrettede indsats for borgere på 30+. Indsatsen hører under Jobcentret.

Tilbuddene om fællesskaber findes på Kultur- og kontaktsted Kragelund samt Værkstedet Rørdrumvej.

Kultur- og kontaktstedet drives efter Servicelovens § 104, og er et åbent fællesskab med fokus på fælles aktiviteter, som skal styrke borgerens kompetencer personligt, socialt og fagligt.
Værkstedet Rørdrumvej drives efter Servicelovens § 103 og 104. På værkstedet udføres mange forskellige opgaver i samarbejde med borgerne - lige fra madlavning til reparation af cykler og biler. Arbejdet giver indhold og mening i hverdagen, og på Værkstedet er der samtidig mulighed for at møde andre, indgå i relationer og opbygge netværk.

Med undtagelse af ressourceforløb er vores indsatser lettilgængelige, så vi kan give den rette hjælp hurtigt og før problemerne vokser sig alt for store.