Jobcenter Aarhus - Center for Ressourceforløb & Tværfaglige Indsatser hjælper dig med at se nye muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet. I tæt samarbejde med din jobkonsulent eller virksomhedskonsulent, får du mulighed for at udvikle din arbejdsevne og finde vejen til arbejde, uddannelse eller revalidering.

Dit forløb på Center for Ressourceforløb & Tværfaglige Indsatser bliver individuelt tilrettelagt, men vil typisk bestå af individuel rådgivning, praktikforløb samt muligheder for at deltage på forskellige holdaktiviteter.

I flere af vores forløb får du en fast virksomhedskonsulent tilknyttet og hvis det derudover er relevant, tilbyder vi også indsats fra vejledere/værkstedspersonale og sundhedsfagligt personale.

Vi har i Aarhus Kommune udviklet en række forskellige forløb. Forløbene kan være tilpasset særlige persongrupper. Uanset hvilket tilbud du optages på, vil vi sammen med dig tilrettelægge forløbet, så det passer til lige netop dine behov.

Du kan læse mere om de forskellige forløb i pjecerne herunder:

Ressourceforløb

Et ressourceforløb er for dig, der har komplekse problemer og har brug for længerevarende særlig hjælp og støtte for at komme ud på arbejdsmarkedet.

Læs mere om ressourceforløb

For mange vil en praktik i en virksomhed være en hjælp til at blive afklaret og opkvalificeret til et job. En praktik er derfor, som udgangspunkt, en del af et forløb på Jobcenter Aarhus-Center for Ressourceforløb og tværfaglige indsatser.

Du får mulighed for sparring og hjælp fra din virksomhedskonsulent på Jobcenter Aarhus-Center for Ressourceforløb og tværfaglige indsatser til at finde den helt rigtige praktik.

Hvis det ikke umiddelbart er muligt at etablere et eksternt praktikforløb, råder Jobcenter Aarhus-Center for Ressourceforløb og tværfaglige indsatser over interne praktikforberedende værksteder, hvor du kan afprøve, udvikle og opkvalificere dig i forhold til arbejdsmarkedet. De dækker alt fra produktions- og montagearbejde til ekspedition, madlavning og kreativt arbejde.

Praktikken skal imødekomme dine behov og interesser i videst muligt omfang – dog vil valg af værkstedstilbud afhænge af, hvilket værksted, der har ledig kapacitet.

Alle værksteder er indstillede på og har mulighed for at tage de nødvendige individuelle hensyn.