Mentorstøtte kan være mange forskellige ting. Det kan være morgenvækning, besøg hos lægen, få støtte til at starte og fastholde en uddannelse. Det kan også være at få lavet struktur og planer i hverdagen. 

Vil du være mentor?

Som mentor er du med til at hjælpe en borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Du hjælper borgeren med forskellige ting i hverdagen. Det kan fx være morgenvækning, besøg hos lægen. Det kan også være støtte i forbindelse med start på uddannelse. Nogle borgere har brug for støtte til at lave struktur og planer i hverdagen. 

Borgeren har i samarbejde med Jobcenter Aarhus lavet en plan for at komme tættere på arbejde eller uddannelse. Som mentor er du med til at støtte borgeren i at fastholde initiativerne. Du skal hver måned afrapportere om forløbet og give en status. 

Mentorkorps - mentorformidling

I vores mentorkorps er der både kvinder og mænd. Der er stor aldersspredning og stor bredde på uddannelsesbaggrund. Desuden er en del af vores mentorer flersproget. Men det vigtigste er at finde mentorer med de rette menneskelige egenskaber. 

Som mentor har du tavshedspligt.

Mentorer er ansat på honorarbasis. Det vil sige, at aflønningen er baseret på den konkrete bevilling, og kun for de timer der reelt bruges. Der er altså ikke tale om en fastansættelse.

Som mentor holder vi dig fagligt ajour med kurser og netværksmøder. 

Som del af vores mentorkorps vil vores mentorkoordinator kunne formidle kontakt, når en borger har fået bevilliget en mentor. Når dette sker, vil der blive afholdt et møde mellem borgeren - mentee - bevillingsgiveren og mentor. Hvis I her bliver enige om at at der skal laves et mentorforløb, laves der en bevilling.