Praktikforløb i en virksomhed kan for borgeren være en god vej ind på arbejdsmarkedet. Din virksomhed kan i første omgang hjælpe en borger med en arbejdsevneafklaring. Ofte udvikler et praktikforløb sig også til en mulighed for virksomheden til at finde ny arbejdskraft.

Er der tale om borgere med begrænsninger i deres arbejdsevne, er der mulighed for at udnytte den resterende arbejdsevne i et job på særlige vilkår.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne.