Vi tilbyder ophold på en række forsorgshjem til hjemløse borgere, der ofte har en psykisk sygdom og forskellige former for afhængighed, og som ikke har eller kan opholde sig i eget hjem.

Vi støtter hjemløse borgere i at meste eget liv, løse udfordringer, opleve stabilitet, genopbygge integritet og mening og deltage i det sociale liv med særligt fokus på at få og bevare en bolig og dermed komme ud af hjemløshed.

Når du er tilknyttet Center for Forsorg, tilbyder vi dig arbejde i et af vores mange værksteder.

Læs om vores værksteder

Vores indsatser

Forsorgshjemmet Østervang

Akut og midlertidigt ophold, hvis du er fyldt 18 år, er hjemløs og har sociale problemer.

Læs mere om Forsorgshjemmet Østervang

Nordbyen

Et tilbud om ophold hvis du er hjemløs, har sociale problemer og måske også et misbrug og en psykisk lidelse.

Læs mere om Nordbyen Forsorgs- og Samværstilbud

Ungetilbuddet Malmøgade

Et tilbud om ophold hvis du er hjemløs og ung, har sociale problemer som fx misbrug, kriminalitet og psykisk sårbarhed.

Læs mere om Ungetilbuddet Malmøgade

Sådan får du adgang til vores forsorgstilbud

Vi har optag ”i døren” døgnet rundt.

Lovgrundlaget for vores forsorgstilbud

Vores forsorgstilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 110.

Kilden og Søhuset

Langvarig og planlagt bostøtte i levemiljø, hvor der er omsorg, tryghed, genkendelighed og samvær.

Læs mere om Kilden og Søhuset

Mosen-Bækken, Klyngehusene, Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej

Almene boligforeninger med skæve huse med bostøtte til socialt udsatte borgere, som ikke kan være i en almindelig bolig.

Læs mere om Mosen-Bækken, Klyngehusene og Skanderborgvej-Søgade-Grundtvigsvej

Sådan får du adgang til vores botilbud

Du skal henvises til tilbuddet, kontakt din sagsbehandler i Rådgivning og Visitation Voksne.

Lovgrundlaget for vores botilbud

Vores botilbud drives i henhold til Lov om Social Service § 85.