Tilbuddene dækker over forsorgshjem med overnatning i kortere eller længere tid for borgere med særlige sociale problemer. Problemerne betyder at de ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig. Forsorgshjemmet tilbyder også beskæftigelse under  opholdet.

Derudover er der botilbud med tilhørende aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Disse henvender sig blandt andet til de dårligst stillede i samfundet.  

Tilbuddene drives blandt andet i henhold til Lov om Social Service paragraf 85 og 110.