Sociale Forhold og Beskæftigelse koordinere modtagelsen af nyankommne flygtninge og samarbejder med andre dele af kommunen og med relevante myndigheder. 

Integration varetager bredt det beskæftigelsesrettede integrationsansvar og opgaver der relaterer sig til dette.

Målgrupperne er:

  • Flygtninge.
  • Familiesammenførte til flygtninge (med- og uden forsørgelse).
  • Ægtefæller til herboende danske statsborgere.
  • Ægtefæller til herboende udlændinge (med- og uden ydelser).
  • Ægtefæller til herboende udenlandsk arbejdskraft.
  • Indvandrere tilflyttet Aarhus Kommune undtaget EU-borgere.