Overordnet varetager vi følgende opgaver:

  • Modtagelse og midlertidig boligplacering af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge
  • Ansvar for at tilbyde danskuddannelse til nytilkomne udlændinge, både i og udenfor beskæftigelse
  • Beskæftigelsesrettet indsats for nyankomne flygtninge, aktivitetsparate borgere (over 30 år) på kontanthjælp og overgangsydelse
  • Opfølgning i og iværksættelse af revalideringssager
  • Drift af Sanktionsenheden, der varetager partshøring og eventuel sanktionering af integrationslovsborgere og aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere.

Vi tager udgangspunkt i det tværfaglige samarbejde med borgeren. Vi matcher borgernes individuelle ønsker og motivation med vores viden om arbejdsmarkedet og vores beskæftigelsesrettede redskaber. Redskaberne kan være småjobs, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud, opkvalificering, ordinær uddannelse, Integrationsgrunduddannelsen samt afklaring til rette forsørgelse via Rehabiliteringsteamet.

Vores kontanthjælpsafdeling har ansvaret for den beskæftigelsesrettede indsats for aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og overgangsydelse over 30 år. Aktivitetsparate er ledige borgere med udfordringer udover ledighed. Et kerneelement i vores indsats er den virksomhedsrettede indsats, hvor vi arbejder ud fra tesen om, at ’virkeligheden virker’, og at man bedst bliver klar til arbejdsmarkedet ved at have en hverdag på en almindelig arbejdsplads, ligesom vi også afklarer borgere via rehabiliteringsteamet til rette forsørgelse, hvis uddannelse eller ordinært arbejde ikke lader sig gøre.

Integrationsafdelingen har det beskæftigelsesrettede integrationsansvar og de opgaver, der relaterer sig til dette. Vi tager imod nyankomne flygtninge og hjælper dem med etablering i egen bolig, iværksætter den beskæftigelsesrettede indsats, tilbyder lokale virksomhedsrettede forløb og henviser til Danskuddannelse.