Modtagelse

De nye Aarhus-borger bliver modtaget på Aarhus Banegård af en integrationsmedarbejder fra Aarhus Jobcenter samt en tolk. Der vil være rundvisning på jobcentret og Borgerservice, hvor borgerne kan:

 • søge engangshjælp
 • bestille NemID
 • blive registreret i Folkeregistret
 • få oprettet en bankkonto
 • blive tilmeldt læge
 • m.v.

Borgeren vil få tilbudt en midlertidig bolig og mødet afsluttes med, at borgeren sammen med integrationsmedarbejderen ser den midlertidige bolig. Kommunen tilbyder hjælp til at borgeren hurtigst muligt kan komme i en permanent bolig.

Snarest efter modtagelsen vil følgende blive iværksat:

 • Førstegangssamtale med en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent
 • Integrationsprogram igangsættes. Programmet omfatter som udgangspunkt en virksomhedsrettet indsats min. 15 timer/uge, danskuddannelse og introduktionskursus til det danske arbejdsmarked
 • Tilbud om helbredsundersøgelse

Enlige og familier har under integrationsperioden mulighed for rådgivning ved integrationsmedarbejdere fra Jobcenter Aarhus Integration og medarbejdere fra Borgerservice.

Hver torsdag kan du få hjælp i Åben Rådgivning på DOKK 1.

Her står integrationsmedarbejdere fra Integrationsafdelingen i Jobcenter Aarhus klar til at hjælpe dig. Der er også en medarbejder fra Borgerservice.
Der vil være tolke tilstede i rådgivningen.

Vi kan blandt andet hjælpe med:

 • Læsning af breve
 • Opringninger
 • Rådgivning
 • Oprettelse og aktivering af Nem-Id
 • Formidling af kontakt til for eksempel sundhedsvæsnet og offentlige instanser og andre relevante rådgivninger.

Læs mere i pjecen Åben Rådgivning (åbner i nyt vindue)

Du finder Åben Rådgivning på:
DOKK 1, stueetagen
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C

Åbningstid:
Hver torsdag fra klokken 15.00 - 17.00

Hvis du vil vide mere, kan du ringe til Jobcenter Aarhus Integration på tlf. 41 85 84 17.

Danskundervisning

Målgruppe for danskundervisning kan ses her

Tilmelding til danskundervisning sker ved at udfylde en tilmeldingsblanket enten på Clavis' hjemmeside, eller ved at henvende sig direkte til Jobcenter Aarhus - Integration på adressen: Værkmestergade 15B, 8000 Aarhus C.

Har du spørgsmål, kan du ringe til Jobcenter Aarhus - Integration på tlf. 41 85 63 21 i åbningstiden: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00 og torsdag kl. 9.00-17.00.

Mere information om tilmelding på Clavis' hjemmeside (nyt vindue)

IGU

IGU er et grunduddannelsesforløb målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18 til 40 år. En IGU etableres for en 2 årig periode, hvoraf hoveddelen afvikles som ordinær ansættelse i en virksomhed, og 20 uger afvikles som skoleundervisning. Undervisningen tilrettelægges mellem den enkelte virksomhed og flygtningen - med udgangspunkt i deres behov.

Aarhus Kommunes rolle er understøttelse af samarbejde mellem de to parter samt italesættelse af mulighederne for etablering af IGU-forløb blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og interesserede parter.

Formålet med IGU’en er at sikre, at flygtningen opnår kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller opnår varig ordinær beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Virksomheder, der ansætter flygtninge, ydes en bonus på 20.000 kr. efter 6 måneders ansættelse. Når forløbet er fuldført (efter 2 års ansættelse), ydes endnu en bonus.

Se kortfilm om IGU – få svar på, hvem den er til for og hvordan du kommer i gang:

Læs mere om IGU

”AARHUS WORKS”

”Aarhus Works” er et brancherettet IGU-koncept skræddersyet til jeres virksomhed.

Konceptet afdækker kompetencebehov og sørger for den rette opkvalificering forud for et IGU-forløb.

Kompetence - og opkvalificeringsforløbet varer mellem 1-3 måneder, og består af:

 • Dialog og afdækning af relevant brancheviden i jeres virksomhed
 • Skræddersyet praktikforløb i jeres virksomhed
 • Kurser og sprogundervisning hos uddannelsesaktører.

Kontakt vores IGU team for flere oplysninger på tlf.: 87 13 66 33 eller pr. mail:
jc-jobogudvikling-integration@aarhus.dk

 • Virksomheder som ønsker at bidrage til integrationsopgaven kan kontakte Jobcenter Aarhus på tlf. 87 13 66 33 
  jc-jobogudvikling-integration@aarhus.dk
 • Henvendelser fra asylcentre med oplysninger på flygtninge til kommunen rettes til Julie Nilsson på tlf. 41 85 88 61