I oversigten, som er en kortlægning af tilbud og indsatser til hjemløse, kan du fx finde akut overnatningsmuligheder, forsorgshjem, økonomisk rådgivning, behandling for alkohol og stoffer og mange andre tilbud.

Vær opmærksom på, at nogle af tilbuddene og indsatserne kræver en henvisning fra kommunen, f.eks. igennem Jobcenter Aarhus el.lign.

Oversigten tager afsæt i vores vision om Aarhus som en god by for alle og er lavet i forbindelse med udarbejdelse af Masterplanen på hjemløseområdet. Du kan hente Masterplanen under "Download".