Her finder du blandt andet tilbud omkring akut overnatning, midlertidigt boligtilbud, støtte til fastholdelse af boligen og hjælp til boligansøgning.

Vær opmærksom på, at nogle at tilbuddene kræver henvisning fra din sagsbehandler.

Døgnvarmestuen
Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation

Reden - akut overnatning for udsatte kvinder
KFUK's sociale arbejde - medlemsorganisation med fokus på at hjælpe udsatte mennesker i Danmark

Ungeherberget
Kirkens Korshær - social og folkekirkelig hjælpeorganisation

Vinterherberg - Blå Kors
Åbent 15. november 2018 - 31 marts 2019
Blå Kors er en kristen social hjælpeorganisation

Vinterherberg - Røde Kors
Åbent 1. november - 30. april
Røde Kors er en frivillig organisation, der hjælper mennesker i nød

Vinterherberg - Aarhus Domprovsti
En samling af sogne under den danske folkekirke

 

Halvvejshuset
Kommunalt tilbud

Kilden, Søhuset Mosen-Bækken og Klyngehusene
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

Ungetilbuddet Malmøgade
Kommunalt tilbud

Nordbyen forsorgs- og samværstilbud
Kommunalt tilbud

Tre Ege - forsorgsafdeling og natplads
Selvejende institution med driftsoverenskomst med Aarhus Kommune

Ungeindsatsen Havnegade og Grønnegade
Kommunalt tilbud

Forsorgshjemmet Østervang
Kommunalt tilbud

 

Bostøtte i eget hjem
Kommunalt tilbud

Flexbo
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

Søhuset
Kræver henvisning
Kommunalt tilbud

 

Almene boligforeninger
Samlet venteliste for samtlige almene boligorganisationer i Aarhus

Boligportalen, Aarhus
Privat virksomhed

Den Sociale Boligtildeling
Kommunalt tilbud

Fremskudt job- og uddannelsesvejledning for unge i udsatte boligområder
(Trige, Tilst, Frydenlund, Vandtårnsområdet, Præstevangen, Viby Syd)